GONG

photo Tomi Nuotio @flow2018

 

FI//

Antti on työskennellyt gongien kanssa muutaman vuoden ja tehnyt konsertteja/työpajoja ympäri Eurooppaa ja Suomea (mukaan luettuna isoimmat musiikkifestivaalit). Konsertit ovat toteutettu hieno viritetyillä gongeilla ja elektroniikalla. Antin soittotapaa voisi kuvailla melko kokeelliseksi ja uudistavaksi. Tämä soittotekniikka tuottaa  gongeista loputtomat melodiat ja yläsävelsarjat.

Gongia voi ajatella aurinkona. Se edustaa alkuperäistä hiljaisuutta ja luomisen mahdollisuutta. Gong muodostaa äärettömyyden ensimmäisen liikkeen. Sen värähtelyt ovat kaikkien olemassa olevien tai mahdollisesti olemassa olevien muotojen, olentojen ja ajatusten elämänvirtaa. Yksittäisen nuijan iskulla gong säteilee elämää spektrin ja taajuuksien halki.

ENG//

Antti has been working with gongs for while now and made concerts/workshops around Europe and major festivals in Finland. Gong concerts is made with well tuned gongs and electronics. Anttis approach to gongs is pretty experimental. With special technic Antti can get playful melodies and overtones out of the gongs.

Heres some mythological philosophy about gongs.

You can thing gong as the sun. It symbolize the universe and represents original silence and possibility of evolution. Gong makes infinities first movement. Its vibrations are the life currents of all forms, beings and thoughts that exist or can exist. With a single stroke of the mallet, the gong radiates life across a spectrum of frequencies, from the big bang to time when universe quiets down.

 

 

 

 

antti(a)anttitolvi.com